De essentie van de SoulVoice® methode

De menselijke stem is het meest krachtige instrument dat we tot onze beschikking hebben, zowel voor het helen van de mensheid als voor het in gang zetten van veranderingen in bewustzijn. Elk woord dat we spreken draagt onze grondtoon in zich. Een grondtoon van authentieke communicatie en heling. Als we leren begrijpen hoe we ons instrument stemmen en gebruiken verandert het niet alleen ons eigen bewustzijn, maar het raakt ook onze luisteraars. Door ons keelchakra te openen ontvouwt zich een wereld van vrijheid van expressie aan ons, dit zal zelf heling op ieder niveau ondersteunen en in gang zetten.

De stem is de spiegel van ons innerlijk universum. Zij is net zo uniek als onze vingerafdruk, en reflecteert onze persoonlijke en collectieve verhalen. Ons lichaam draagt de herinneringen in zich van iedere ervaring die we opdeden in ons leven; dit zijn als opnames van verschillende klank frequenties. De menselijke stem overtreft alle andere (heling?) instrumenten omdat het een ziel heeft en omdat het de spirituele resonantie is van de persoon die de klank draagt. Ik geloof er in dat onze stem een afdruk van onze ziel in zich draagt waar we, vanaf onze geboorte, naar gezocht hebben – een codering die ons verhaal, onze overgeërfde wortels in zich draagt.

Ons emotionele lichaam is de poort waardoor we moeten gaan om onze intuitie te leren ontwikkelen. De reis begint bij de bereidheid om je te openen voor het sounden, zodat dit door de vele lagen van ons menselijk systeem kan reizen en ongewenste indrukken kan verwijderen. Op deze manier zal het lichaam zich niet alleen herstellen in zijn vibrationele balans, maar zich ook zijn grenzeloze creativiteit herinneren, zodat het authentieke zelf tot leven komt en zich kan gaan manifesteren.

Omdat alle leven vibratie is en we een overgeerfde wijsheid van herinneringen en weten in onze DNA mee dragen, kunnen we door onze klank frequenties onze codering op DNA en celniveau openen. Mensen zijn wezens van resonantie. Onze cellen zijn vibrationele energie. Door verschillende soul voice technieken leer je stap bij stap om de lagen van je cellulaire geheugen dieper en dieper te ontrafelen. Door het sounden komen we ook in contact met onze voorouderlijke energie, wat ervoor zorgt dat je thuiskomt in je eigen authentieke klankbron, een plaats waar alles begint en bestaat. Het is vanuit deze plek dat je resoneert met de essentie van wie je bent, je vibrationele blauwdruk.

Het SoulVoice® werk roept je om je bewust te worden van het grotere perspectief van je leven. Er is een stem in ons hart die ons roept en gehoord wil worden. We verlangen ernaar om de potentie van onze stem te bevrijden en opnieuw de grootsheid te ontdekken van wie we wezenlijk zijn… een manifestatie van de hoogste vibratie en creatie. De Soul Voice Methode werkt met ieders persoonlijke klanklandschap en soundhealing mogelijkheden. Des te meer de practitioner heeft gewerkt met het zuiveren van zijn diepste ziele bewegingen de meer uitgekristalliseerd de soundhealing kwaliteiten zullen worden.
Als wij leren om met ons ego opzij te stappen, is er niets wat we niet kunnen bereiken.
Dit is de reis van de stem van de ziel!

Karina Schelde